Categorieën

Kenmerken Fluoriscerende kledij - veiligheidscertificaten

ZEG NIET ZOMAAR FLUO TEGEN FLUO !!!!!


Wowow is een 100% Belgisch merk die kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Onze materialen voldoen aan de strengste Europese normgeving en dit aan een acceptabele prijs. Dit maakt dat onze producten zonder twijfel de beste kwaliteit/prijs verhouden vertonen.

*Uit een recente studie (FOD economie 2011) bij 56 “Fluo-fabrikanten” voldeden er slechts 4 aan de strenge Europese normen

Vooraleer er een certificaat wordt toegekend moet het product voldoen aan een aantal voorwaarden.

Kenmerken

Oppervlakte van de materialen
Zowel het achtergrondmateriaal als het retro-reflecterende materiaal moeten een minimale oppervlakte hebben afhankelijk van de grootte van de persoon (EN 1150 – niet-professionele veiligheidsvestjes) of de klasse (EN 471 – veiligheidsvestjes voor professioneel gebruik).
Onderbreking van het achtergrondmateriaal
Een onderbreking in het fluorescerende achtergrondmateriaal mag niet groter zijn dan 5 cm om de zijdelingse zichtbaarheid van de drager te garanderen. Dit is vooral belangrijk bij veiligheidsvestjes voor niet professionele doeleinden (EN 1150), waar zijwaartse openingen zijn en welke men over het hoofd moet aantrekken.
Voor 11 veiligheidsvestjes was deze opening groter dan toegelaten. In enkele gevallen werd deze limiet ruim overschreden.


Hoogte van het retroreflecterende materiaal
Het retroreflecterende materiaal moet naast een minimale oppervlakte, ook een minimale breedte hebben. Voor veiligheidsvestjes voor professionele doeleinden (EN 471) moeten de retroreflecterende banden minstens 5 cm breed zijn, voor de andere vestjes (EN 1150) is dit 2,5 cm.
Slechts 1 van de gecontroleerde veiligheidsvestjes voldeed niet aan deze eis.


Kleur van het achtergrondmateriaal
De soort van fluorescerende kleur wordt voorgeschreven door de normen.
Voor EN 1150 zijn de fluorescerende kleuren geel, groen, oranje, rood, roos, geel-groen, geel-oranje of oranje-rood toegelaten.
Voor EN 471 zijn de fluorescerende kleuren beperkt tot geel, oranje-rood of rood.
In 6 gevallen waren de kleuren niet-fluorescerend en bijgevolg niet conform. Niet-fluorescerende kleuren zijn niet voldoende zichtbaar en opvallend bij schemerlicht en geven de dragers aldus een vals gevoel van veiligheid.


Chromaticiteit (van het fluorescerende achtergrondmateriaal)
Chromaticiteit is een indicator voor de kwaliteit van een kleur. Parameters die dit mede bepalen zijn de kleurtint, de verzadiging en de helderheid. Deze waarden worden voorgeschreven door de norm.
In 59 % van de gevallen voldeden de vestjes aan de vooropgestelde waarden voor chromaticiteit.
In 41 % van de gevallen voldeed de kwaliteit van de fluorescerende achtergrond bijgevolg niet aan de norm. Men kan stellen dat de kleur niet voldoende is om bij daglicht goede zichtbaarheid te garanderen of ervoor zorgt dat men voldoende opvalt.
In 5 gevallen werd de test niet uitgevoerd. Als de PBM geen duidelijke fluorescerende kleur heeft, is testen op chromaticiteit immers niet meer relevant.


Luminantie (van het achtergrondmateriaal)
Luminantie is een maat voor de helderheid van het uitgestraald of gereflecteerd licht.
In 82 % van de gevallen was de luminantiewaarde groter of gelijk aan de gestelde grenswaarde. Bij daglicht is de drager van het vestje dus voldoende zichtbaar en valt hij bijgevolg voldoende op.

Retroreflectie
De performantie van het retroreflecterende materiaal werd getest van een “nieuw”’ veiligheidsvestje2. Aan de hand van meetwaarden werd een retroreflectiecoëfficiënt bepaald, waarvoor minimumgrenswaarden gegeven zijn in de norm om een goede zichtbaarheid in slechte weersomstandigheden of in het duister te garanderen. Het is het retroreflecterend materiaal dat het licht van bijvoorbeeld koplampen van een auto terugkaatst naar de chauffeur.
In 57 % van de gevallen of bij 32 veiligheidsvestjes voldeed de retroreflectie van het materiaal niet aan de minimumwaarden uit de norm.
3 vestjes zijn niet getest wegens organisatorische redenen.
De afwijkingen van de retroreflectiecoëfficiënten ten opzichte van de grenswaarden varieerden erg. Een aantal veiligheidsvestjes vertoonden nauwelijks retroreflectie. Deze werden teruggeroepen door de verantwoordelijke producent.


Kleurechtheid volgens de wasvoorschriften
Aan de hand van de wasvoorschriften op het etiket werd de kleurechtheid van het achtergrondmateriaal van de veiligheidsvestjes gecontroleerd. Zowel de mate van verkleuring als van aanbloeden (‘afgaan’) van de gekleurde stof werd getest om zo de kwaliteit en performantie na te gaan.
In 77 % van de gevallen voldeed het materiaal aan het specificaties uit de norm.
In 10 gevallen werd de test niet uitgevoerd ofwel wegens organisatorische redenen, ofwel omdat het achtergrondmateriaal duidelijk niet conform was en bijgevolg verder testen niet relevant was